Server Details

NamelessNoobs Origins

Name Score Ping
LASKI#3824 12270 140
Mitcheaven 630 111
Permatrago98 20420 125
PIPLOX 13995 114