Server Details

NamelessNoobs NukeJackedName Score Ping
SEBASTRON22 0 999