Server Details

NamelessNoobs OriginsName Score Ping
domwild 500 175
LonelyWolfe 500 98
Nucita666 810 166
WhistestBoy 680 168