Server Details

NamelessNoobs FFA

Name Score Ping
[3arc]CCSchneider 1700 0
[3arc]GIDoron 2225 0
[3arc]MCG Gordon 1025 0
[3arc]MLAM1A 1900 0
[3arc]MLLeslie 2400 0
[3arc]TJSchneider 1900 0
[3arc]VKSharma 1200 0
NateThyBunny 900 74