Server Details

NamelessNoobs Gun Game

Name Score Ping
amillio1106 2 76
bot12 1 0
bot13 1 0
EDIK 3 130
Henkie 4 101
johnnyreb 6 55
WALKZ19 2 187
ZNAS TI DOBRO KOJI 7 144